Program

I dzień – 18 czerwca 2015
I Podkarpacki Kongres Kobiet

Uniwersytet Rzeszowski, aula główna, budynek A0, ul. Prof. St. Pigonia 1

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników w holu budynku A0

9.30 – 10.10 Powitanie gości
JM Rektor UR prof. dr hab. Aleksander Bobko
Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska
Prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet Dorota Warakomska


Część I  – KOBIETY  W SFERZE POLITYKI

10.15 – 10.30 Wanda Nowicka, Wicemarszałkini Sejmu VII kadencji
KOBIETY, POLITYKA, WYBORY

10.30 – 10.45 Joanna Mucha, Posłanka na Sejm VII kadencji
KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM. PRAWO I OBOWIĄZEK

10.45 – 11.00 Róża Thun, Posłanka do PE VIII kadencji
WIDEODEPESZA Z BRUKSELI

11.00 – 11.15 Barbara Nowacka, Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej
RÓWNOŚĆ W ŻYCIU PUBLICZNYM. BARIERY I WYZWANIA

11.15 – 11.30 Janusz Palikot, Poseł na Sejm VII kadencji
POLITYKA RÓWNOŚCI


11.30 – 11.45 Przerwa kawowa


Część II KOBIETY W SFERZE ZAWODOWEJ

11.45 – 12.00 Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan
KOBIETA NA RYNKU PRACY I W BIZNESIE: WYBOISTA DROGA NA SZCZYT

12.00 – 12.15 Wojciech Dyląg, PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
MOBBING, DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE W DZIAŁALNOŚCI
NADZORCZO-KONTROLNEJ ORAZ PREWENCYJNEJ OIP W RZESZOWIE

12.15 – 12.30 Anna Baran, Pracownia Psychologii Biznesu MASSIMO
KOBIETA W RÓWNOWADZE

12.30 – 12.45 Kinga Dudzińska, Alchemia Umysłu. Instytut Rozwoju Osobistego
PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA

12.45 – 13.00 Justyna Skalska, Orbital. Fitness klub
KOBIECY STYL ZARZĄDZANIA

13.00 – 13.15 Jolanta Jędruch, BeeYes
BEE YES – WŁASNY BIZNES

13.15 – 13.30 Edyta Pytko, Stowarzyszenie Kreatywni Biznesu
PODEJMIJ WYZWANIE – BĄDŹ SOBĄ


13.30 – 14.30 Przerwa


Część III SEKTOR SPOŁECZNY ORAZ SFERA KULTURY JAKO OBSZARY AKTYWNOŚCI KOBIET

14.30 – 14.45 Alina Kręt, ROPS w Rzeszowie
KOBIETY W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

14.45 – 15.00 Ewelina Jurasz, Fundacja Monmonde
JAK POWSTAJE ORGANIZACJA SPOŁECZNA?

15.00 – 15.15 Kinga Bielec, Prezeska Stowarzyszenia Kulturalnego JARTE
JAK ZOSTAŁAM ANIMATORKĄ KULTURY?

15.15 – 15.30 Alina Kula, Fundacja Pozytywnych Zmian
PROJEKT: KARIOKA GIRLS ROCK CAMP

15.30 – 15.45 Beata Szmuc, Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO
O MIĘDZYNARODOWOŚCI W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, CZYLI JAK RÓŻNORODNOŚĆ
KULTUROWA KSZTAŁTUJE NASZE PERSPEKTYWY

15.45 – 16.00 Bogumił Drzał, Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ROLA KOBIET W ROZWOJU SEKTORA POZARZĄDOWEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


16.00 – 16.15 Przerwa kawowa


Część IV KOBIETY Z PASJĄ O PASJACH

16.15 – 16.30 Dorota Warakomska, Stowarzyszenie Kongres Kobiet
CHCEMY, POTRAFIMY, MOŻEMY!
MY, KOBIETY. JESTEŚMY NIE DO ZATRZYMANIA. TERAZ JEST NASZ CZAS,
MY TO WIEMY!

16.30 – 16.45 Kinga Wierucka, podróżniczka
TRZY KRAJE, DWA SZCZYTY, JEDEN CEL. WYPRAWA DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ

16.45 – 17.00 Anna Wilk, Podkarpackie Stowarzyszenie Twórców Rękodzieła Artystycznego „Impresja”
RĘKODZIEŁO KOBIECĄ PASJĄ

17.00 – 17.15 Olga Golonka, WSIiZ w Rzeszowie, Geek Girls Carrots
TECHNOLOGIA JEST KOBIETĄ

17.15 – 17.30 Paulina Kawa, Royal Group, Poznaj Smak Zdrowia
WIEDZIEĆ CZEGO SIĘ CHCE!


17.30 – 17.45 Losowanie nagród wśród uczestników

 

II dzień – 19 czerwca 2015
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obszary aktywności kobiet”

Uniwersytet Rzeszowski, aula główna, sale wykładowe, budynek A0, ul. Prof. St. Pigonia 1

9.30 – 9.40      Powitanie gości
Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska

10.00 – 10.15 Elżbieta Łukacijewska, Posłanka do PE VIII kadencji
BARIERY AKTYWNOŚCI KOBIET W POLSKIEJ POLITYCE

10.15 – 10.30 Anna Knapińska, Ośrodek Przetwarzania Informacji
NIEWIDZIALNE POMOCNICE, CZYLI RZECZ I KOBIETACH W NAUCE

10.30 – 10.45 Alena Myrda, Komenda Wojewódzka Policji
KOBIETY W POLICJI RYS HISTORYCZNY

10.45 – 11.00 Joanna Jaskot, Państwowa Straż Pożarna
SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ W PAŃSTWOWEJ STRAżY

11.15 – 11.30 Sylwia Wojtowicz-Sander, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
AKTYWNOŚĆ I ROLA KOBIET W REALIZACJI POLITYKI MIGRACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE
BiOSG

11.30 – 11.45 Ziyad Raoof, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
OBSZARY AKTYWNOŚCI KOBIET W KURDYSTANIE

11.45 – 12.05 dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, prof. WSFiZ w Warszawie
SKUTKI WPROWADZENIA PRZEPISÓW KWOTOWYCH NA ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU
KOBIET W RADZIE MIEJSKIEJ W ŁODZI PO WYBORACH W 2014 ROKU

12.05 – 12.25 dr hab. Beata Szluz, prof. UR
KOBIETA BEZDOMNA Z PERSPEKTYWY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

12.25 – 12.45 dr hab. Magdalena Żardecka-Nowak, prof. UR
KOBIETY I POLITYKA UZNANIA

12.45-13.05 dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR
INICJATYWY KOBIET NA PODKARPACIU W RAMACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

13.05 – 13.20 Dyskusja


13.20 – 13.40 Przerwa


PANEL I

13.40 – 14.00 dr Agnieszka Belcer, AHE w Łodzi
KOBIETA W REKLAMIE – PRZEDMIOT CZY PODMIOT?

14.00 – 14.20 dr Alicja Zygmunt, UMCS
MIEJSCE KOBIETY WIEJSKIEJ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

14.20 – 15.00 dr Magda Urbańska, UR
BARIERY UDZIAŁU KOBIET W ŻYCIU POLITYCZNYM

15.00 – 15.20 dr Beata Pająk-Patkowska, UAM
AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA KOBIET W OKRESIE TRANSFORMACJI W POLSCE

15.20 – 15.40 dr Magdalena Pokrzywa, UR
(NIE)RÓWNOŚĆ KOBIET NA RYNKU PRACY: MIĘDZY SFERĄ PRYWATNĄ A PUBLICZNĄ

15.40 – 16.00 dr Jolanta Czartoryska
KOBIETA 60+. CZY TO KONIEC?

16.00 – 16.20 Konrad Witek, UR
KOBIETY, O KTÓRYCH SIĘ NIE MÓWI


PANEL II

13.40 – 14.00 dr Magdalena Tomala, UJK Kielce
POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI A ROZWÓJ GOSPODARCZY PAŃSTW REGIONU
MORZA BAŁTYCKIEGO

14.00 – 14.20 dr Joanna Grzela, UJK
AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA KOBIET W PAŃSTWACH NORDYCKICH

14.20 – 15.00 dr Barbara Marek-Zborowska, UR
KOBIETY SUKCESU I ICH KARIERY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

15.00 – 15.20 dr Sławomir Pastuszka, UJK Kielce
SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ KOBIET Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

15.20 – 15.40 mgr Kinga Sulejman, UR,
WPŁYW MECHANIZMU KWOTOWEGO NA REPREZENTACJĘ KOBIET W ORGANACH
WŁADZY LOKALNEJ W ŚWIETLE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W ROKU 2014.
PRZYKŁAD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15.40 – 16.00 lic. Katarzyna Szkutnik, UR
SUKCES SPOŁECZNO-ZAWODOWY KOBIET

16.00 – 16.20 Dominik Boratyn, Karol Piękoś, Damian Wicherek, UR
KOBIETY NA LISTACH WYBORCZYCH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 R.
PRZYKŁAD PODKARPACIA

16:20-16:40 mgr Patrycja Pawlak-Kamińska, UJ
mgr Wojciech Dyląg, UR
DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ. MECHANIZMY ZAPOBIEGANIA A NOWE SZANSE KOBIET NA RYNKU PRACY


16:40 Plenarne podsumowanie obrad oraz zamknięcie konferencji

 

*program może ulec zmianie